Jdi na obsah Jdi na menu

přehled vystavených plemen

7. 10. 2012
PŘEHLED PLEMEN VYSTAVENÝCH NA OKRESNÍ VÝSTAVĚ 2012
 
DRŮBEŽ
Husy pomořanské-hP
Kachny indičtí běžci pstruhoví- kIBps
Kachny indičtí běžci modře divocí-kBImd
Kachny selské bílé- kSEb
Kachny smaragdové černé-kSMč
Kachny zakrslé bílé-kZb
Pižmovky bílé-PŽb
Perličky světle modré s úplným perlením-PEsvmup
Asilky pestré-Ape
Barneveldky dvojlemované-BAdjl
Bojovnice novoanglické zlatokrké-BNAzlkr
Bojovnice novoanglické zdrobnělé černé oranžovoprsé-zBNAčorpr
Brahmánky žluté kolumbijské-BHžkol
Brahmánky žluté modřekolumbijské-BHžmkol
Hamburčanky stříbrné černě tečkované-HAstčt
Holandské černé bílochocholaté slepice zdrobnělé-zHDčbch
Kočinky zakrslé černé-KČZč
Kočinky zakrslé modré-KČZm
Kočinky černé bíle skvrnité-KČZčbskv
Malajky zdrobnělé modré zlatě pšeničné-zMAmpš
Maransky černé měděněprsé-MRčměpr
Oravky zlatohnědé-ORzlh
Rousné zakrslé slepice černé bíle skvrnité-RZčbskv
Rousné zakrslé slepice porcelánové-RZpc
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví-zVErek
Vlašky porcelánové-Vpc
 
HOLUBI
holubi tvaru:
Gigant modrý pruhový
Moravský pštros bezpruhý červený
Moravský pštros bezpruhý modrý
Poštovní holub
Rys šupkatý
 
holubi slepičky :
Florentin černý
Florentin žlutě plavý
Florentin modrý
Maltéz černý
Maltéz červený
Maltéz modrý černopruhý
Modenka schietti černá
 
holubi voláči :
český stavák černý
 
holubi rejdiči :
Rakovnický kotrlák bílý 
Rakovnický kotrlák červený
Roztovský postavový rejdič černá straka
 
 
 
 
 
 
KRÁLÍCI
velká plemena :
Belgický Obr divoce zbarvený – Bodiv
Německý obrovitý strakáč černý – Nosč
Francouzský Beran divoce zbarvený- FBdiv
Francouzský Beran železitý-FBžel
Francouzský Beran strakáč černý- FBsč
 
střední plemena:
Velký světlý stříbřitý-Vss
Činčila velká-Čv
Činčila velká modrá-Čvm
Meklenburský strakáč modrý-MSm
Vídeňský modrý-Vm
Vídeňský šedý-Vš
Český Albín-ČA
Novozélandský bílý-Nb
Burgundský-Bu
Český Luštič-ČL
Český Strakáč černý-ČSč
Havana-Ha
 
malá plemena:
Činčila malá-Čm
Dailenár-DI
Český červený-Čč
Stříbřitý malý černý- Sč
Stříbřitý malý žlutý- Sž
Stříbřitý malý divoce zbarvený-Sdiv
Stříbřitý malý modrý-Sm
Tříslový černý-Tč
Ruský černý-Rč
Ruský modrý-Rm
 
zakrslá plemena :
Zakrslý Beran durynský-ZBDu
Hermelín červenooký-Heč
Hermelín modrooký-Hem
Zakrslý kuní hnědý- ZKuh
Zakrslý tříslový černý-ZTč
Zakrslý tříslový havana- ZTčhav
 
krátkosrstá plemena :
Dalmatinský strakáč černý Rex –DsčRex
 
dlouhosrstá :
Angora bílá červenooká-Abčo
Zakslý Teddy japonský-ZTdj
Zakrslý Teddy rhönský-ZTdRh
Zakrslý Lvíček –ZLv
 
MORČATA
Hladké obyčejné
Anglický crested
Rozeta
Peruánec