Jdi na obsah Jdi na menu

Vytvářet podmínky pro rozvoj odborné chovatelské činnosti, navazovat na osvědčené tradice a výsledky vědeckých poznání, zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů, zastupovat hájit jejich zájmy.                 


Zabezpečovat cílevědomou plemenitbu zvířat, zabezpečovat zvyšování úrovně stávajících druhů plemen a jejich barevných rázů, šlechtění a uznávání plemen nových, zlepšování užitkových vlastností a vylepšování exteriéru chovaných zvířat, provádět kontroly užitkovosti zvířat. 


 Podílet se na organizování ochrany zvířat, na péči o jejich zdraví a péči o životní prostředí . 


 Dbát o záchranu a udržení genofondu druhů a plemen zvířat,zvláštní pozornost věnovat ochraně genofondu málo početných a národních plemen zvířat, prosazovat chovatelství jako aktivní formu ochrany přírody.


Evidovat druhy a počty chovaných zvířat, zabezpečovat jejich tetování, kroužkování a čipování, vést kmenové, rozmnožovací, plemenné, výzkumné, regenerační a registrované chovy.


 Pořádat a organizovat přednášky, školení,besedy,výstavy, bonitace, stolní oceňování, zájezdy, trhy,exkurze, výcvikové a společenské  akce. 


 Popularizovat chovatelskou činnost na veřejnosti, vydávat odborné časopisy a publikace, vnitrosvazové tiskoviny, spoluopracovat s nakladatelstvími a redakcemi sdělovacích  prostředků.